Menu:

Adres


P.S.S. Społem Olesno

  • ul. Kościuszki 12
  • 46-300 Olesno
  • tel. 034 358 2027O Spółdzielni

Początki spółdzielni sięgają 1945 roku, kiedy to grupa założycielska pod kierunkiem pana Józefa Góry założyła we wrzesniu 1945 roku spółdzielnię "Zgoda". Działalność swą rozpoczęła od dzierżawionego lokalu, a następnie odbudowała zniszczone budynki, w których rozszerzała swą działalność - jako pierwsza uruchomiona została piekarnia.

W latach 50-tych Spółdzielnia zmieniła nazwę na PSS "Społem". Jej pierwszym prezesem został Pan Władysław Łuczkiewicz, który nieprzerwanie prezesował Spółdzielni do roku 1990. Za jego kadencji nastąpił szybki rozwój Spółdzielni. Spółdzielnia posiada 40 sklepów, masarnię z ubojnią, piekarnię z ciastkarnią, ośrodek "Praktyczna Pani", gastronomię.

Zmiany przyniósł rok 1989, kiedy to nastąpił okres wdrażania gospodarki rynkowej, a spółdzielnia usamodzielniła się. Zmienił się Zarząd Spółdzielni, który działa do dziś. Spółdzielnia zaczeła funkcjonować na zmniejszonej bazie, zlikwidowano zakłady gastronomiczne, WWG i rozlewnię piwa oraz nierentowne< a dzierżawione sklepy. Za priorytetowe zadanie zarząd postawił sobie modernizację i wymianę parku maszynowego w piekarni i masarni, równocześnie w miarę posiadanych środków, sukcesywne prowadzenie modernizacji sieci handlowej.

Na dzień dzisiejszy wizytówką Spółdzielni jest zakład masarski spełniający warunki unijne oraz zmodernizowane sklepy. Mimo prowadzonych w szerokim zakresie remontów i modernizacji Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej, co rokuje jej dalszy byt i rozwój. Zarząd w swym działaniu koncentruje sie na poszukiwaniu nowych rynków zbytu, podnoszeniu jakości i rozszerzeniu oferty wyrobów własnej produkcji jak również szukaniu sposobów zwiększenia sprzedaży.

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych