Menu:

Adres


P.S.S. Społem Olesno

 • ul. Kościuszki 12
 • 46-300 Olesno
 • tel. 034 358 2027Spółdzielnia zrzesza obecnie 27 członków, zatrudnia 95 pracowników i 15 uczniów.

Zarząd stanowią:

 • inż. Tadeusz Zamłyński- Prezes Zarządu,
 • Jadwiga Skonieczna - Czlonek Zarządu,
 • Horst Wodara - Członek Zarządu,

W skład rady nadzorczej wchodzą:

 • Krystyna Mackiewicz - Przewodnicząca RN,
 • Bogusława Myninska - Z-ca Przewodniczącej RN,
 • Joanna Włodarska - Sekretarz RN,
 • Lidwina Jeziorek - Członek RN,
 • Dorota Wójcik - Członek RN